DigiStorage pentru Developeri

Pentru a rula aceste scripturi aveţi nevoie de următorul utilitar și de modulele python de mai jos:

 • apt-get install python-pip
 • pip install requests
 • pip install hurry.filesize
 • pip install progressbar

Exemplu de utilizare API DigiStorage (script dezvoltat în python):

import requests
import json
import getpass

email = raw_input('Email: ')
password = getpass.getpass()

api_base = 'https://storage.rcs-rds.ro'

s = requests.Session()

# get auth token

token = s.get(api_base + '/token', headers = {
  'X-Koofr-Email': email,
  'X-Koofr-Password': password
}).headers['X-Koofr-Token']

s.headers['Authorization'] = 'Token ' + token

# get mount (Digi Cloud, Dropbox...)

mounts = s.get(api_base + '/api/v2/mounts').json()['mounts']

mount = [x for x in mounts if x['name'] == 'Digi Cloud'][0]

print mount['name']

# list files

files = s.get(api_base + '/api/v2/mounts/' + mount['id'] + '/files/list', params = {'path': '/'}).json()['files']

for file in files:
  print file['name']

# get file

print s.get(api_base + '/content/api/v2/mounts/' + mount['id'] + '/files/get', params = {'path': '/test.txt'}).content

# upload file

print s.post(api_base + '/content/api/v2/mounts/' + mount['id'] + '/files/put', params = {'path': '/'}, files = {
  'file': ('filename.txt', 'file content')
}).json()[0]['name']

# create directory

s.post(api_base + '/api/v2/mounts/' + mount['id'] + '/files/folder', params = {'path': '/'},
  data = json.dumps({
    "name": "new directory"
  }),
  headers = {
    'content-type': 'application/json'
  }
)

##Exemplu script digiupload.py pentru uploadul unui fișier sau al unui director in DigiStorage (script dezvoltat în python):

import requests
import json
import getpass
from hurry.filesize import size
import os
import sys
from progressbar import *

if len(sys.argv) < 3 or len(sys.argv) > 3:
  sys.exit('\nUtilizare: %s Folder_local Folder_cloud\n' % sys.argv[0])
else:
  email = raw_input('Email: ')
  password = getpass.getpass()

  api_base = 'https://storage.rcs-rds.ro'

  s = requests.Session()

# get auth token

  token = s.get(api_base + '/token', headers = {
    'X-Koofr-Email': email,
    'X-Koofr-Password': password
  }).headers['X-Koofr-Token']

  s.headers['Authorization'] = 'Token ' + token

# get mount (Digi Cloud, Dropbox...)

  mounts = s.get(api_base + '/api/v2/mounts').json()['mounts']

  mount = [x for x in mounts if x['name'] == 'Digi Cloud'][0]

# upload file

  def upload_file( str, path = '' ):
    f = open(str, 'r')
    content = f.read()
    s.post(api_base + '/content/api/v2/mounts/' + mount['id'] + '/files/put', params = {'path': '/'+path}, files = {
      'file': (str, content)
    }).json()[0]['name']
    f.close()

# create directory
  def mkdir( str, path = '' ):
    s.post(api_base + '/api/v2/mounts/' + mount['id'] + '/files/folder', params = {'path': '/' + path},
      data = json.dumps({
        "name": str
      }),
      headers = {
        'content-type': 'application/json'
      }
    )
  upload_dir = sys.argv[2]
  mkdir(upload_dir)
  rootDir = sys.argv[1]
  if os.path.isfile(rootDir):
    upload_file(rootDir,upload_dir)
  else:
    counter = 0
    for root, dirs, files in os.walk(rootDir):
      for file in files:
        counter += 1

    widgets = ['Total: ', Percentage(), ' ', Bar(marker='#',left='[',right=']'),' ', ETA(), ' ', FileTransferSpeed()]

    pbar = ProgressBar(widgets=widgets, maxval=counter)
    pbar.start()

    for dirName, subdirList, fileList in os.walk(rootDir):
      temp = ''
      string2 = dirName.split("/")
      path = upload_dir
      upload_path = upload_dir+"/"+dirName
      for i in range(len(string2)):
        if i == 0:
          path = path
          temp = path
          mkdir(string2[i], temp)
        else:
          path = path + "/"+ string2[i-1]
          temp = path
          mkdir(string2[i], temp)
      i = 0
      for fname in fileList:

        if dirName[2:] != '':
          pbar.update(i)
          upload_file(dirName+"/"+fname,upload_path)
        else:
          pbar.update(i)
          upload_file(fname,upload_path)
        i += 1
    pbar.finish()
print "\nupload-ul s-a finalizat!\n"

Exemplu de utilizare:

 • Uploadul unui director împreună cu toate subdirectoarele și toate fișierele pe care le conţine:

  $ python digiupload.py MUSIC/ Test Email: email@domeniu.tld Password: Total: 100% [####################################################################################################] Time: 00:00:52 0.47 B/s

  upload-ul s-a finalizat!

  $

 • Uploadul unui fișier:

  $ python digiupload.py image.png Imagini Email: email@domeniu.tld Password:

  upload-ul s-a finalizat!

  $